RJM TEST

AGENDA:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Goedkeuren van notulen van de vorige ALV
 4. Jaarverslag
  1. Stand van zaken opwekprojecten
  2. EPA advies
  3. Samenwerking met andere energiecooperaties
 5. Financieel verslag 2022
 6. Begroting 2023 en 2024
 7. Bestuurszaken
 8. Pauze
 9. Presentatie
  1. Deelauto
  2. Windvisie
  3. Wokkelproject
 10. Bespreking concept visie voor het plaatsen van windmolens in en rond de dorpen in de voormalige gemeente Ten Boer
 11. Rondvraag