Welkom bij de WEC

Hartelijk welkom op de website van de Woltersumse Energie Coöperatie (WEC).

Wij zijn een groep enthousiaste inwoners die duurzame energie lokaal produceren in het dorp Woltersum gelegen aan het Eemskanaal. De WEC bestaat sinds 25 augustus 2020. We willen in het dorp zonnepanelen en kleine windmolens plaatsen waarvan de opbrengst ten goede komt aan de bewoners. De financiering geschied door een provinciale lening en de subsidieregeling coöperatieve energieopwekking. Deze regeling verstrekt aan de energiecoöperatie een subsidie, waarmee het deelnemen aan een project voor het duurzaam opwekken van energie financieel aantrekkelijk wordt gemaakt. Op deze website zal informatie worden gegeven zodra deze beschikbaar is.

Voor leden is er een energiecoach die adviseert over energiebesparing en het verduurzamen in huis en bedrijf. De energiecoach is te bereiken op energiecoach@woltersumenergie.nl voor advies of het maken van een afspraak.

De WEC wordt lid van Energie VanOns, het energiebedrijf voor het Noorden. In feite zijn alle aangesloten lokale energie coöperaties mede-eigenaar van de Energie VanOns. Op de pagina ‘Links‘ kunt u doorklikken naar onze eigen pagina op de website van de Energie VanOns. Als u  zich ook wil aansluiten bij Energie VanOns, kunt u dat op die pagina doen. In 2020 was Energie VanOns de groenste energieleverancier van Nederland.

Op de pagina ‘Links‘ verwijzen we naar informatiebronnen die gemakkelijk te raadplegen zijn over de energietransitie. Op de website van Enexis, Liander en Stedin is bijvoorbeeld veel informatie te vinden over het energie gebruik in Nederland. Maar ook links naar andere websites zoals Urgenda geven veel informatie over de zaken die ons allemaal binden: duurzame energieopwekking en het bewuste gebruik ervan. Ook kunt u hier een folder van de WEC downloaden en het maandbedrag laten berekenen als naar Energie VanOns wilt overstappen.

De WEC onderhoud nauwe samenwerking met energie coöperaties in de omgeving, zoals Noorddijk, Ten Boer en Ten Post.

De gemeente Groningen gaat beleid vaststellen voor het inrichten van kleine zonneparken (tot 10 ha). Een groot deel van het grondgebied in de voormalige gemeente Ten Boer wordt waarschijnlijks als zoekgebied aangewezen. De WEC gaat criteria vast stellen, die zij gaat hanteren als zij gevraagd wordt deel te nemen aan zulke projecten of zelf het initiatief neemt.

Als u wilt meedenken over bovengenoemde ontwikkelingen wordt dan lid van onze coöperatie. Op de pagina ‘Aanmelden‘ kunt ook u zich opgeven als lid voor € 7,50 per jaar per inwoner op een woonadres. U bent hartelijk welkom. Actuele informatie over onze coöperatie vindt u in de nieuwsbrieven, die regelmatig onder het kopje ‘Nieuws‘ op deze website worden gepubliceerd.

Veel leesplezier op onze website.

Woltersum aan het Eemskanaal
Woltersum aan het Eemskanaal