Home

Hartelijk welkom op de website van de Woltersumse Energie Coöperatie (WEC).

Wij zijn een groep enthousiaste inwoners die duurzame energie lokaal produceren in het dorp Woltersum gelegen aan het Eemskanaal. Het WEC bestaat sinds 25 augustus 2020. We willen in het dorp zonnepanelen en kleine windmolens plaatsen waarvan de opbrengst ten goede komt aan de bewoners. De financiering geschied door een provinciale lening en de subsidieregeling coöperatieve energieopwekking. Deze regeling verstrekt aan de energiecoöperatie een subsidie, waarmee het deelnemen aan een project voor het duurzaam opwekken van energie financieel aantrekkelijk wordt gemaakt.

Voor leden is er een Energiecoach die adviseert over energiebesparing en het verduurzamen in huis en bedrijf.

Het WEC is lid van Energie VanOns, het energiebedrijf voor het Noorden. In feite zijn alle aangesloten lokale energie coöperaties mede-eigenaar van de Energie VanOns. Wilt u lokale energie afnemen dan kan u overstappen naar Energie VanOns

Het WEC onderhoud nauwe samenwerking met energie coöperaties in de omgeving, zoals Noorddijk, Ten Boer en Ten Post.

Als u wilt meedenken over ontwikkelingen word dan lid van het WEC. Op de pagina ‘Ik word Lid!‘ kunt ook u zich opgeven als lid voor € 7,50 per jaar per inwoner op een woonadres. U bent hartelijk welkom.