Klankbordgroep

Inleiding

Windenergie speelt een belangrijke rol in de mix van wind en zon.

Windenergie en zonne-energie zijn samen de goedkoopste vormen om duurzame elektriciteit op te wekken. Ze worden bovendien beide steeds efficiënter, we hebben namelijk het hele jaar door elektriciteit nodig waarbij windmolens het meest  opwekken in de winter en het najaar terwijl zonnepanelen het meest opwekken in het voorjaar en de zomer.

Dat is ook ons uitgangspunt om te komen tot een energieneutraal Woltersum. Een combinatie van wind- en zonne-energie opwekprojecten.

Ons onderzoek

Onze eerste windmolen staat er. Nu een tweede en mogelijk nog een derde om in combinatie met onze zonnedaken en de zelf opgewekte zonnestroom voldoende stroom op kunnen brengen om  Woltersum energieneutraal te kunnen maken.

Omdat wind een essentieel onderdeel is van onze eigen energiemix willen we dit  verder gaan onderzoeken. Vooral samen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor wind in en rond Woltersum. We zoeken vooral naar locaties die voor een ieder aanvaardbaar zijn en passen binnen onze eigen woon omgeving.

Ons onderzoek moet ook kijken naar haalbaarheid en schaalbaarheid.

Kleine molens (16 meter as-hoogte) zijn naar verhouding duur en leveren minder energie op dan de grote molens. Grote molens (as-hoogte 200 meter) leveren meer energie op maar hebben grote nadelige effecten op de directe woon en leefomgeving.

De balans van alle voor en nadelen van een dorpsmolen ligt waarschijnlijk rond de 50 meter as-hoogte. Ter vergelijking, de Windmolen Eemskanaal Noorzijde, bij de familie Lalkens, heeft een vermogen van 25 kW met een ashoogte van 15m

Om dit te onderzoeken nodigen wij iedereen in Woltersum uit om deel te nemen aan onze klankbordgroep “Wind in Woltersum”.

Lokaal eigendom

Zelf lokaal investeren in windenergie is lokaal gebruiken en lokaal de opbrengsten naar alle eigen gebruikers en deelnemers van onze energie coöperatie.. 

Als we niets doen

Vooral commerciële investeerders hebben hun oog laten vallen op locaties die in aanmerking komen om grote windmolens te plaatsen. Enerzijds spelen zij in om te voldoen aan de wind op land locaties binnen de te behalen doelen van onze regionale energie transitie en natuurlijk anderzijds om vooral winsten te genereren voor hun eigen aandeelhouders.

Hoeveel energie levert een windmolen op?

Vermogen windmolens

In de loop der jaren zijn windmolens steeds verder ontwikkeld. Nieuwere modellen windmolens leveren dan ook veel meer energie op dan die van 20 of 30 jaar geleden. Dit komt niet alleen doordat ze hoger worden, maar ook omdat ze technisch efficiënter worden. De maximale hoeveelheid energie die een windmolen op een bepaald moment kan opwekken, wordt uitgedrukt met het “vermogen”.

De eerste, kleinere windmolens in Nederland werden begin jaren ‘80 geplaatst en hadden twee rotorbladen (wieken). Deze windmolens hadden een vermogen van 85 kilowatt (kW). Tegenwoordig is het gemiddelde vermogen van een Nederlandse windmolen ongeveer 1 megawatt (MW = 1.000 kW). Moderne molens hebben een vermogen van 3 MW, en er zijn zelfs al molens met een vermogen van 8 MW. Er staat in Nederland momenteel in totaal voor 3.917 MW aan vermogen voor windenergie opgesteld (bron: windstats).

Vollast-uren

De opbrengst van een molen wordt bepaald door het vermogen van de windmolen enerzijds en de hoeveelheid wind die de windmolen opvangt anderzijds. De windopbrengst van een windmolen wordt vaak uitgedrukt in vollast-uren. Eén vollast-uur staat voor één uur waarin de molen op vol vermogen heeft gedraaid. Als bijvoorbeeld een 2 MW windmolen in een jaar 4.000 MWh heeft opgewekt dan kan je zeggen dat deze molen 2.000 vollast-uren heeft gedraaid. Het aantal vollast-uren is dus een term die wat zegt over de hoeveelheid “opgevangen” wind op een bepaalde locatie. De hoeveelheid wind die een windmolen kan opvangen, is afhankelijk van de locatie, van de hoogte van de windmolen en de lengte van de rotorbladen.

Klanbordgroep

Zoals we al aan hebben gegeven, ligt de balans van alle voor en nadelen van een dorpsmolen waarschijnlijk rond de 50 meter as-hoogte.

Om dit te onderzoeken nodigen wij iedereen in Woltersum uit om deel te nemen aan onze klankbordgroep “Wind in Woltersum”.

Als WEC willen we graag een goed windplan, passend bij de omgeving, gedragen door bevolking.

Meld je daarom nu aan !!

Ik wordt lid van de WEC klankbordgroep